นโยบายการให้บริการ

บริษัท มูด้าซอฟท์ จํากัด ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ให้บริการ") ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและสมัครใช้บริการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์อื่นของเรา ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการให้บริการทางธุรกิจ สำหรับผู้ใช้บริการดังนี้

 • การสมัครใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลแพคเกจและราคา ได้ทางหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ
  • ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งอัพเกรดแพคเกจการใช้งาน ผ่านช่องทาการติดต่อผู้ให้บริการ
  • ผู้ใช้บริการสามารถทำการอัพเกรดแพคเกจ โดยเข้าสู่ระบบและทำรายการในหน้า ธุรกิจของฉัน
  • การอัพเกรดแพคเกจที่มีค่าบริการ ระบบจะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยแยกออกจากฐานข้อมูลแพคเกจฟรี
   ***ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดลอกข้อมูลเดิม ในช่วงที่ใช้งานแพคเกจฟรีได้ หลังจากอัพเกรดภายใน 1-3 วันทำการ
  • ค่าบริการแพคเกจสามารถทำการหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และระบุข้อมูลผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อมูลนี้
   ***บริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยังไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้
  • ผู้ใช้บริการไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ในฐานข้อมูล และไฟล์ในเครื่องเซอร์เวอร์ที่ให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการให้บริการ
  • ผู้ใช้บริการสามารถสำรองข้อมูลที่ได้รับอนุญาติ จากผู้ให้บริการเป็นไฟล์ xls หรือ xlsx เท่านั้น
  • สำหรับแพคเกจฟรี ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการบันทึกบิลต่างๆ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี และทางบริษัทฯ ไม่มีการสำรองฐานข้อมูลให้ทุกกรณี
  • สำหรับแพคเกจที่มีค่าบริการ ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการบันทึกบิลต่างๆ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี และมีการสำรองฐานข้อมูลในทุกวัน และเก็บย้อนหลังให้ไม่เกิน 7 วัน
   ***หากต้องการให้ทางบริษัทฯ ทำการกู้ข้อมูลที่สำรองไว้ก่อนหน้ามาใช้งาน ต้องชำระค่าบริการครั้งละ 500 บาท
  • ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิ์รับรองความถูกต้องของข้อมูลธุรกิจที่ใช้ในระบบ ผู้ใช้บริการต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วยตัวเอง
 • การยกเลิกการใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกใช้บริการได้ โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ลบข้อมูลธุรกิจ และบัญชีผู้ใช้งานได้ทาง ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ
 • การขอคืนเงิน

  • ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการคืนเงินในทุกกรณี
 • ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25/10/2021